Ogłoszenie

Augustowianka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „Strategia wzornicza szansą dla firmy Augustowianka Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

pliki do pobrania

Zapytanie Ofertowe - Augustowianka (pdf)