Informacje o firmie

„AUGUSTOWIANKA” sp. z o.o. jest  firmą z ponad czterdziestoletnią tradycją w rozlewnictwie naturalnej wody mineralnej „Augustowianka” ®.

Wytwórnia Wód Mineralnych położona w uzdrowiskowym mieście Augustowie otoczonym kompleksem Puszczy Augustowskiej i jezior, leżącym w strefie wolnej od zanieczyszczeń i zagrożeń ekologicznych eksploatuje, w celu butelkowania naturalnej wody mineralnej, jedne z najgłębszych czynnych studni głębinowych w kraju ujmujące górno jurajski poziom wodonośny.

AUGUSTOWIANKA sp. z o.o. pracuje w systemie zapewniającym bezpieczeństwo zdrowotne żywności HACCP i w systemie zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000.

Naturalna woda mineralna „Augustowianka®” znajduje się w wykazie polskich naturalnych wód mineralnych zarejestrowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 59/7  z dnia 09.03.2005 roku.