Źródło

Nasza woda pobierana jest z jednej z najgłębszych czynnych studni głębinowych w Polsce o głębokości 482 m.

Jej stabilny skład chemiczny ukształtowany w naturalnym środowisku podziemnym jest gwarantem  jakości Augustowianki.